Säkerhet på vänern

Vänern är Sveriges största sjö och paddling där påminner mycket om paddling på havet. Vågorna som för många paddlare upplevs som ett problem är kortare och brantare på Vänern jämfört med på kusten. Det kan vara svårare att parera en brantare våg men de ger mindre risk för sjösjuka.

Foto Erik Zethelius

Vi avråder allmänt från paddling med öppna kanoter, kanadensare, i öppna områden på Vänern. De påverkas mer av vind och kan vara svåra att hantera i vågor, risken är också stor att de vattenfylls. En täckt kajak är betydligt säkrare, välj tvåmanskajak om du känner dig osäker. Det finns också så kallade ”Sit On Top”-kajaker som inte har någon sittbrunn utan man sitter i en fördjupning i kajakens däck. Fördelen med dessa är att de inte vattenfylls eftersom vattnet rinner ut genom dräneringshål. De är stabila så det är lättare att klättra upp tillbaka om man skulle hamna i vattnet. Många ”Sit On Top”- kajaker är korta och breda och blir då tungpaddlade, de passar inte så bra till längre turer. De kan med fördel användas vid fiske. Det börjar komma ”Sit On Top”- kajaker på marknaden som är gjorda som havskajaker i skrovet och dessa kan med fördel användas vid turpaddling.

Förutsättningarna för paddling påverkas mycket av aktuell vindstyrka och vindriktning, därför är det viktigt att vid val av led kontrollera aktuella väder- och vindprognoser.

De vanligaste vindriktningarna under sommaren är sydlig och sydvästlig och då kommer också områden i den norra skärgården som inte ligger i skydd av uddar eller öar att vara utsatta för vågor.

Tänk på att vågornas höjd bestäms av medelvindstyrkan och avståndet från närmast skyddande terräng. Däremot påverkas vi som paddlare av vindbyarnas styrka dvs vi upplever motvinden i byarna. Vindstyrkan i byarna brukar ofta vara ca 50% högre än medelvindstyrkan, så om vi har 5 m/s som medelvind kan vi förvänta oss ca 7,5 m/s i byarna.

Träna kamraträddning och självräddning innan du ger dig ut på längre turer. Tag alltid med vattentätt förvarade reservkläder och matsäck även om du ska ut på en relativt kort tur. Det är också viktigt att ta med rätt säkerhetsutrustning som förbandsartiklar, länspump och paddelflottör.

Risk för Åska: Åskväder kan snabbt förändra förutsättningarna för en paddelutflykt. Vinden kan öka snabbt och helt byta riktning vid ett åskväder. Det gör att en plats som tidigare varit skyddad från vind helt plötsligt i stället kan bli vindutsatt. Undvik att paddla över öppet vatten om det är åskväder i antågande, sök helst skydd på land, gärna i en skogsdunge, undvik enstaka träd. Åskväder drar normalt förbi ganska snabbt och vinden avtar igen. Om du inte har med tält som du kan sätta upp som skydd mot regn, försök att ta med en tarp eller liten presenning som du kan spänna upp mellan ett par träd som skydd.

Foto Erik Zethelius