Naturskydd

I och runt Vänern finns många skyddade områden; Naturreservat, fågelskyddsområden och Djurö som är en nationalpark. Läs mer i foldern Life Vänern.

Många skär och mindre öar är fågelskyddsområden, de flesta med landstigningsförbud från 1:e april till 30:e juli, se då också till att hålla 100m avstånd när du paddlar förbi.

Skrattmåsar i koloni

I norra Vänern finns ett antal naturreservat, både i Vänerns skärgård och i Klarälvens deltaområde. De två största är ”Värmlandsskärgården” och ”Segerstads skärgård”, många av lederna går i dessa naturreservat. I varje naturreservat finns olika regler beroende på vad som är känsligt och vad man vill skydda. Reservaten har bildats för att bevara förutsättningarna för ett naturnära och rikt friluftsliv samtidigt som skärgårdens speciella naturvärden skyddas. Norra Vänern har en sötvattensskärgård med många olika typer av miljöer, här finns kala klippstränder och grunda vikar bevuxna med vass. Öarna har en karaktäristisk vegetation med tallskog på magra hällmarker.

Foto Erik Zethelius

 I skrevor och skyddade lägen finns rikare vegetation med buskar som olvon och björnbär. Ett mindre naturreservat är Kärrholmen öster om Karlstad med lite speciell växtlighet och en omväxlande topografi och geologi.

I Klarälvens deltaområde finns två naturreservat ”Klarälvsdeltat” och ”Kaplansholmen”

 I Klarälvsdeltat vill man bevara områdets variationsrikedom, i synnerhet naturligt näringsrika sjöar, lövskog och fuktängar. Här kan man se sammanhängande vassbälten och vassmosaik, äldre lövskog med god tillgång på död ved och betade strandängar. Man vill också bevara fria vandringsvägar för fisk.

Foto Erik Zethelius

På många ställen syns spår efter bäver, fällda träd, bävervägar eller hyddor. Paddlar du på kvällen eller tidigt på morgonen finns stora chanser att se en skymt av dessa skygga djur. De känner sig relativt trygga när de är i vattnet så om du ser eller hör en bäver dyka finns ganska goda chanser att den dyker upp på ett annat ställe. Detaljerade föreskrifter för naturreservaten kan du hitta på hemsidan för Länsstyrelsen i Värmlands län: www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal