Gradering av leder

I länkarna till ledbeskrivningarna har vi valt att göra en helhetsbedömning av ledens svårighetsgrad och gjort en färgmarkering för varje led i listan. I de detaljerade ledbeskrivningarna kan en led ha olika färgmarkering i olika delar för att visa vilka passager som kan vara svårare.

När vi har bedömt svårighetsgraden har vi utgått från en vanlig vindstyrka på sommaren 5 m/s. Om vindstyrkan är lägre blir det lättare att paddla, om det en dag är vindstilla kan även en nybörjare paddla en blå led. Om det blåser mer t ex 8-10 m/s kan även en grön led vara för svår för en nybörjare. Undvik alltid att paddla om prognoserna visar hårda vindar.

Grön led – nybörjare, förstagångspaddlare eller paddlat enstaka gånger, grön led kan även fungera bra för öppen kanot, kanadensare, och paddelbräda, SUP.

Lätta leder: Led 1, Led 2, Led 3, Led 8, Led 9, Led 11, Led 12

Blå led – paddlare som paddlat en del, kan hantera kajaken i mindre vågor ca 50-80 cm, klarar att paddla i normal motvind 5-8 m/s. Paddlare är på eller närmar sig grön nivå enligt paddelpasset.

Medelsvåra leder: Led 4, Led 5, Led 7, Led 10, Led13, Led 14, Led 16

Röd led – paddlare som kan hantera kajaken i både vind 10-12 m/s och vågor 1-1,5 m. Paddlaren är på eller närmar sig blå nivå enligt paddelpasset.

Utmanande leder: Led 6, Led 15, Led 17