Allemansrätten

Allemansrätten är en fantastisk och unik möjlighet som ger alla rätt att vistas i naturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller vistas i naturen. I Sverige får alla vara ute även på marker som någon annan äger. Detta kallas för allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen. Vi får inte skada naturen eller något som andra äger. Vi får inte heller störa andra människor eller djur eller lämna kvar föremål eller skräp.

Vi kan sammanfatta det med att:
inte störa och inte förstöra.

Det är förbjudet att:

· Passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, t ex åkrar

· Köra bil, motorcykel, moped eller andra motorfordon i naturen. Det är inte tillåtet att köra på stigar, parkvägar eller motionsspår.

· Elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden snabbt sprida sig.

· Ta eller skada träd och buskar.

· Ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.

· Lämna kvar eller kasta skräp. Burkar, plast, glas och annat skräp kan skada djur eller människor.

· Jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.

· Ha hundar lösa i naturen

Foto: Erik Zethelius

Övernatta eller rasta i naturen

Det är tillåtet att gå iland på valfri plats som inte är skyddsområde och som ligger avskilt i förhållande till tomtmark för att rasta eller bada. Enligt ”Allemansrätten” är det tillåtet att tälta eller övernatta en natt med enstaka tält på plats som ligger avskilt från bebyggelse utan att ha markägarens tillstånd. Vid iordningställda rastplatser inom naturreservaten är det tillåtet att rasta eller övernatta i vindskydd och tält upp till 2 dygn. Om ni är ett större sällskap med flera tält bör ni alltid kontrollera med markägaren att det är ok att tälta. På några få platser finns det övernattnings-stugor som står öppna och får användas av allmänheten, dessa går inte att boka, visa hänsyn om andra också valt att övernatta.

Göra upp eld: Inom naturreservat får man endast göra upp eld vid iordningställda eldstäder, friluftskök eller grillar får användas på andra platser. Vid en del eldstäder finns det ett vedförråd, annars behöver du ta reda på vad som gäller för att samla bränsle. Om man är utanför naturreservat är det tillåtet att göra upp eld men var försiktig och elda aldrig direkt på berghällar.